یک شنبه 28 مهر 1398
جستجو
   
 
خدمات قابل ارائه
حداقل

خدمات قابل ارائه توسط واحدسبدگردانی شرکت کارگزاری بازار سهام ارائه خدمات در حوزه مدیریت پورتفوی در بازارسرمایه با توجه به دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان می باشد.