یک شنبه 24 شهریور 1398
جستجو
   
 
 

عنوان :

سازمان برنامه گزارش ...

تاریخ خبر :۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰۷:۳۶:۲۶ ب.ظ
منبع خبر :خبرگزاری فارس
به گزارش خبرگزاری فارس، پیرو انتشارمطلبی درمورخ ۱۳۹۸/۲/۲ با عنوان «هفت اقدام مغایر با قانون سازمان برنامه در بودجه سال ۹۶/ ۱۸۰ شرکت دولتی زیان‌ده بودند»، مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه پس از گذشت ۲۹ روز از انتشار این گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ در خصوص شرکت های دولتی، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارسال کرد. این سازمان علاوه بر تکذیب کردن گزارش تفریغ بودجه ۹۶ دیوان محاسبات که مرجع ناظر بر اعمال بودجه‌ای دولت است نوشت: تمام اقدام های انجام شده سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد شرکت های دولتی مطابق با قانون بوده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در کلیه ابلاغیه‌ها و توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را رعایت نموده است. همچنین در خصوص جدول شماره (۲) موضوع منابع و مصارف با مبلغ پیش‌بینی یک میلیون ریال موارد به شرح ذیل اعلام می‌ شود: در مورد جزء 100 ردیف 530000 مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396، با توجه به وصول مرحله‌ای منبع ردیف یاد شده، از ظرفیت‌های خالی در قالب ابلاغیه‌های تخصیص عمل شده است. در مورد جزء 141 ردیف 530000 مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396، ابلاغیه ‌های صادره بر اساس اعلام وصولی خزانه‌داری کل کشور صورت می‌پذیرد، لذا مغایرت در منابع و مصارف یاد شده ناشی از واریزی شرکت گاز در روز پایانی سال ۱۳۹۶ به حساب خزانه‌داری کل کشور و عدم اعلام وصولی توسط این سازمان است ؛ لذا در عمل برای این سازمان در مهلت زمانی مقرر اقدامی متصور نبوده است. در مورد ردیف دریافت ۳۱۰۱۰۹، بخشی در قالب تأمین تخصیص اعتبار صورت گرفته و مابقی در قالب ردیف اعتباری ۱۰۱۰۱۵ به صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار انجام شده است. در مورد جزء 47 ردیف 550000 مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 مبلغ ۴۶۸۶۳۰۵ میلیون ریال بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در قالب سایر ردیف‌های متفرقه اقدام شده است. سایر ردیف‌های مندرج در جدول یادشده متناظر هم ، مطابق قوانین و مقررات موضوع منابع و مصارف ابلاغ شده‌اند. شایان ذکر است ردیف‌های منظور شده در جدول شماره (۲) تابع قوانین و مقررات ذی ربط است ؛ به عبارتی، مسلتزم تراز عملیاتی نیست. به عنوان مثال مصارف بر اساس جزء 105 ردیف 550000 و جزء 47 ردیف 550000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396، ردیف درآمدی متناظر در جدول منابع ندارند. اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، ماهیت تنخواه‌گردان داشته که در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی به مصرف می‌رسد و کلیه ابلاغ اعتبارات و تخصیص‌های صورت گرفته با هدف مبادله موافقتنامه و فراهم ساختن امکان نظارت بر مصارف مذکور صورت می‌پذیرد. شایان ذکر است در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود تکلیفی مبنی بر تأمین اعتبارات مذکور از محل کاهش سایر اعتبارات وجود نداشته است و این امر در طول سالیان متمادی بر همین منوال انجام شده است. سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون برابر 794ر228ر315 میلیون ریال بوده که در نتیجه اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393 به رقم 681ر418ر297 میلیون ریال کاهش یافته است و سرجمع اعتبارات طرح‌های مذکور پس از کاهش و افزایش موضوع جزء (1) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در نهایت برابر 681ر418ر297 میلیون ریال شده است که از این حیث انحرافی در اجرای قانون صورت نگرفته است. به استناد تبصره‌های (۳۶) و (۳۷) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه یا اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله اقدام نماید. اصل و سود هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه اسناد و اوراق یاد شده اقدام نماید. لذا اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور مستند به بند قانونی یاد شده بوده است. شرکت‌های دولتی زیان‌ده در بودجه مصوب سال 1396 به تعداد 10 شرکت پیش‌بینی شده بود ، اما در گزارش اولیه دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد بودجه 1396 در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه 1398 کل کشور حاکی از 180 شرکت زیان‌ده بود. پس از بحث و بررسی‌های انجام شده با کارشناسان دیوان مقرر شد به منظور عدم پادار شدن کمک دولت به شرکت‌هایی که عملکردی زیان‌ده دارند، در مرحله اول فقط شرکت‌هایی که زیان آنها ناشی از تفاوت میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده است، در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار گیرند و در مرحله بعد در بازه زمانی سه ساله نسبت به تکمیل فهرست شرکت‌های زیان‌ده بر اساس عملکرد دقیق آنها اقدام شود. لازم به ذکر است که مرحله اول تصمیمات فوق در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور عملیاتی شد. در مورد مطلب عنوان شده مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر پرداخت اعتبار بیشتر از مصوب به شرکت‌های آب منطقه‌ای لازم به توضیح است در سال ۱۳۹۶ بر اساس مندرجات پیوست شماره سه قانون بودجه، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه‌ای استان‌ها جزو شرکت‌های سربه‌سر بوده و ارقام مندرج در ردیف‌های ۱۵‏-۵۲۰۰۰۰ و ۱۶‏-۵۲۰۰۰۰ تحت ‌عنوان تفاوت قیمت تکلیفی آب فروش رفته به شرکت‌های مذکور کمک شده است. در اصل، این کمک در درآمد مصوب بودجه شرکت‌های مذکور نیامده است. بنابراین ابلاغ اعتبار از ردیف‌های مذکور ارتباطی به بودجه مصوب آن شرکت‌ها نداشته و افزایش دو درصدی ردیف مذکور به استناد جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز است.