شنبه 3 آبان 1399
جستجو
   
 
 
حداقل
  • s1
  • s3
  • s3

کارگزاری بازار سهام
حداقل

شرکت کارگزاری بازار سهام به استناد مجوز شماره 674 مورخ 24/11/1372 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیریت آقای ملک محمد یحیائیان در تاریخ 21/1/1373 تحت شماره 104105 نزد اداره ثبت شرکتها و اداره مالکیت حقوقی ایران با سرمایه اولیه یکصد میلیون ريال به ثبت رسید.آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 20میلیارد ريال منقسم به بیست میلیون سهم یکهزار ريالی با نام تماما" پرداخت شده و مالکیت شرکت 100 درصد خصوصی و سهامی خاص می باشد

 

 

 

.

گزارشات سبدگردانی
حداقل