شنبه 3 آبان 1399
جستجو
   
 
روش های تجزیه و تحلیل اوراق
حداقل

درکلیه تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری (اعم از خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار)توسط واحد سبدگردانی، ابتدا تحلیل اقتصاد و محیط کلان بازار در دستور کار قرارگرفته، سپس با بررسی صنایع منتخب، شرکت‌های برگزیده با استفاده از مدل‌ها و روش‌هایمختلف ارزش‌یابی همچون تنزیل عایدات و سود تقسیمی (DDM)، تنزیلجریانات نقد آزاد (FCF)، ارزش‌گذاری نسبی، ارزش‌گذاری اختیار معامله، ارزش جایگزینی یاترکیبی از این روش‌ها انتخاب می‌گردند. در این راستا بدیهی است شرکت سبدگرداناستفاده از بولتن‌ها،آخرین نرم‌افزارها و یا پیش‌بینی‌های سایر کارشناسان ومشاورین مالی را نیز به طور مستمر مد نظر خود قرار می‌دهد