شنبه 3 آبان 1399
جستجو
   
 
مدیر عامل و هیئت مدیره
حداقل

بر اساس ماده 28 قانون بازار سرمایه این شرکت صلاحیت اعضاء هیئت مدیره خود را به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده و به عنوان دومین شرکت کارگزاری در تاریخ 87/2/23 تحت شماره 10603 نزد سازمان بورس و ا وراق بهاداربه ثبت رسید و مجوز تاسیس شماره 111100002 را در تاریخ 88/1/21دریافت نمود.

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سوابق تحصیلی

ملک محمد یحیائیان

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد حسابداری

رفیع مشایخ

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی حسابداری صنعتی

لیلا یحیائیان

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت مالی